Ghidul de conformitate definește regulile etice de conduită care se aplică întregului grup Alu Menziken. Acesta constituie baza pentru relațiile noastre de afaceri acasă și în străinătate. În calitate de companie, purtăm responsabilitate socială, economică și ecologică față de angajații, clienții, furnizorii și partenerii noștri de afaceri. Fiecare angajat se angajează să respecte reglementările legale și prezentul cod de conduită.